0

در مورد Are you used to بیشتر یاد بگیرید

بطور کلی، عبارت “Are you used to” به معنای “آیا به چیزی عادت کرده‌اید؟” است. این عبارت برای پرسیدن درباره عادت کردن یا آشنا بودن شخص به چیزی استفاده می‌شود. معمولاً از “Are you used to” برای پرسیدن درباره عادت کردن به یک وضعیت جدید، شرایط محیطی، فعالیت‌ها، سبک زندگی و موارد مشابه استفاده می‌شود.

در درس دوم از مجموعه «100 عبارت متداول انگلیسی» در مورد این عبارت نکاتی را با هم یاد خواهیم گرفت.

جملات مثال

 

Are you used to using chopsticks?

آیا به استفاده از چوب‌های نواری (چاقو و چنگال چینی) عادت کرده‌اید؟

Are you used to life here?

آیا به زندگی در اینجا عادت کرده‌اید؟

Are you used to staying up late?

آیا به بیدار ماندن دیر در شب عادت کرده‌اید؟

II. DIALOGUES:

دیالوگ‌ها:

A: How long have you been living in China?

آ: چقدر است که در چین زندگی می‌کنید؟

B: About three years now.

ب: حدود سه سال است.

A: Are you used to eating the food here?

آ: به خوردن غذاهای اینجا عادت کرده‌اید؟

B: Yes, I like it very much.

ب: بله، خیلی دوستش دارم.

A: What about chopsticks? Are you used to using them?

آ: چوب‌های نواری چطور؟ آیا به استفاده از آن‌ها عادت کرده‌اید؟

گرامر زبان انگلیسی - قوانین اضافه کردن S سوم شخص به افعال + ویدیو
پیشنهاد مطلب

B: It took me a while to get used to it but now it’s a piece of cake.

ب: کمی زمان برد تا به آن عادت کنم، اما حالا کار آسانی شده است.

 

پایان درس 2

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه