0
محتوای آموزش 50 موضوع متداول انگلیسی
فاقد تصویر شاخص

50 عبارت رایج مکالمه انگلیسی – درس 2 خداحافظی کردن

چگونه خداحافظی می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در انگلیسی روش‌های مختلفی برای گفتن خداحافظی وجود دارد؟ در درس دوم از مجموعه آموزش 50 موضوع متداول انگلیسی تاپ زبان در مورد Say goodbye «خداحافظی کردن» در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. روش‌های ...
فاقد تصویر شاخص

50 عبارت رایج مکالمه انگلیسی – درس 1 احوالپرسی

در درس اول از مجموعه آموزش 50 موضوع متداول انگلیسی تاپ زبان در مورد Greetings «سلام و احوالپرسی» در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد. سلام به زبان انگلیسی – کلمات و عبارات احوالپرسی برای گفتن سلام چگونه به انگلیسی سلام ...