0

50 عبارت رایج مکالمه انگلیسی – درس 1 احوالپرسی

در درس اول از مجموعه آموزش 50 موضوع متداول انگلیسی تاپ زبان در مورد Greetings «سلام و احوالپرسی» در زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد.

سلام به زبان انگلیسی – کلمات و عبارات احوالپرسی برای گفتن سلام

چگونه به انگلیسی سلام می گویید؟ علاوه بر برخی کلمات خوشامدگویی ساده مانند «Hello» یا «Hi»، روش‌های مختلفی برای سلام کردن به کسی در انگلیسی وجود دارد. در اینجا برخی از عبارات رایج برای Greetings در زبان انگلیسی را که می توانید هنگام ملاقات با شخصی از آنها استفاده کنید باهم یاد خواهیم گرفت.

تلفظ جملات را در فایل صوتی بالا می توانید گوش کنید.

General greetings (Formal)

احوالپرسی عمومی (رسمی)

Hello

سلام

Good morning/ Good afternoon/ Good evening

صبح بخیر / ظهر بخیر / عصر بخیر

How are you?

چطور هستید؟

How are you doing?

حال شما چطور است؟

Nice to meet you.

از ملاقات شما خوشبختم.

It’s nice to meet you.

از آشنایی با شما خوشحالم.

I’m pleased to meet you.

من از آشنایی با شما خوشحالم.

It’s a pleasure to meet you.

از آشنایی با شما خوشحالم.

I’m glad to see you.

از دیدن شما خوشحالم.

How do you do?

حال شما چطور است؟

 

General greetings (Informal)

سلام عمومی (غیررسمی)

Hi

سلام

روش های خودآموز زبان انگلیسی + 7 روش عالی برای خودآموزی
پیشنهاد مطلب

Hey

سلام

What’s up?

چه خبر؟

How’s it going?

اوضاع چطوره؟

How have you been?

چطور بودی؟

What’s new?

چه خبر؟

What’s going on?

چه خبره؟

How are things?

اوضاع چطوره؟

How’s your day?

روزت چطوره؟

How’s your day going?

روزت چطور میگذره؟

Good to see you.

از دیدنت خوشحالم.

 

Greeting someone you haven’t seen for a long time.

سلام کردن به کسی که مدتهاست ندیده اید.

Long time no see.

کم پیدایید.

It’s been a while.

مدتی است که ما با هم صحبت نکرده‌ایم.

It’s been a long time.

خیلی وقته.

It’s been such a long time.

واقعاً مدت زیادی است که ما با هم صحبت نکرده‌ایم.

It’s been too long.

واقعاً خیلی وقت گذشته است.

I’m so happy to see you again.

من خیلی خوشحالم که دوباره شما را می بینم.

Wow, it’s so good to see you again!

وای، خیلی خوب است که دوباره شما را می بینم!

What have you been up to?

چه کار کرده ای؟

 

Useful responses when greeting people

پاسخ های مفید هنگام احوالپرسی با مردم

I’m doing very well, thank you. And you?

من خیلی خوب هستم، ممنون. شما چطورید؟

I’m fine, thank you.

منم خوبم، ممنون.

Great, thanks. How are you?

عالی، ممنون. شما چطورید؟

آموزش گرامر انگلیسی مبحث قید Adverb
پیشنهاد مطلب

Not bad. You?

بد نیستم. شما چطور؟

Couldn’t be better? How about you?

نمی‌توانست بهتر باشد. شما چطورید؟

Wonderful, thank you.

عالی، ممنون.

 

پایان درس 1 /

برای حمایت از ما لینک این صفحه را برای دوستان خود ارسال کنید تا آنها هم از این آموزش های رایگان استفاده کنند.

2.3/5 - (3 امتیاز)
ارسال دیدگاه