0

آموزش گرامر انگلیسی مبحث صفت Adjective

تاپ زبان: در قسمت دوم از مجموعه آموزش گرامر انگلیسی به زبان ساده، قصد داریم شما را با مبحث صفت در زبان انگلیسی آشنا کنیم و هر آنچه که برای یادگیری این مبحث نیاز دارید را به شما آموزش دهیم. 

در این درس به شما تعریف صفت ها و کاربردهای آن در زبان انگلیسی را همراه مثال آموزش خواهیم داد.

صفت چیست؟

در زبان انگلیسی، صفت کلمه‌ای است که یک اسم یا ضمیر مانند شخص، مکان، چیز یا ایده را توصیف می کند. صفت یکی از اجزای جمله (part of speech) است که استفاده از آن چه در گفتار و چه در نوشتار بسیار رایج است.

Color – رنگ Size – اندازه Shape – شکل Taste – مزه
black – سیاه big – بزرگ boxy – جعبه مانند bitter – تلخ
blue – آبی huge – عظیم الجثه oval – بیضی sour – ترش
green – سبز large – بزرگ round – گرد sweet – شیرین
yellow – زرد little – کوچک square – مربع tangy – تند
pink – صورتی short – کوتاه triangular – سه گوش salty – شور

 

 

ویژگی صفت در انگلیسی

در زبان انگلیسی معمولا کلماتی که پسوندهای زیر به انتهای آنها اضافه شود بعنوان صفت شناخته می شوند:

مثال پسوندهای صفت‌ساز
credible, achievable, gullible, capable, illegible, sensible, remarkable, horrible  – able/-ible
annual, functional, individual, logical, essential – al
awful, cheerful, doubtful, faithful, forceful – ful
terrific, cubic, manic, rustic – ic
intensive, adaptive, attractive, dismissive, inventive, persuasive – ive
doubtless, endless, fearless, helpless, homeless, breathless, careless, groundless, restless – less
adventurous, famous, generous, courageous, dangerous, tremendous, fabulous – ous

با این وجود تعدادی از کلمات نیز وجود دارد که ویژگی های بالا را ندارند ولی صفت هستند:

 • hot
 • dark
 • smart
 • cool
 • common
 • complete
 • large
 • deep
 • thin
 • far
 • attractive
 • great
 • cold
 • crowded
 • careless
 • noisy        
 • quiet
 • real
 • pink
 • silent
 • simple
 • strange
 • generous
 • wide
 • young

لیست صفات در مطالب بعدی آورده خواهد شد.

انواع صفات در زبان انگلیسی

بصورت کلی دو نوع اصلی از صفت وجود دارد:

صفات توصیفی که کیفیت یک اسم را توصیف می‌کنند. در حقیقت، صفات توصیفی می‌توانند به عنوان وصفی یا خبری شناخته شوند.

صفات محدود کننده که ویژگی های اسم را محدود می کنند. در اینجا 9 مورد از آنها را با هم یاد می گیریم:

 • حروف تعریف معین و نامعین
 • صفات ملکی
 • صفات اشاره‌ای
 • صفات نامعین
 • صفات پرسشی
 • صفات عددی Cardinal
 • صفات عددی Ordinal
 • صفات مرکب
 • اسم هایی که بعنوان صفت شناخته می شوند

اینفوگرافیک زیر بیانگر توضیحات بالاست:

انواع صفات در زبان انگلیسی

در مورد انواع صفت ها در مطالب بعدی فست زبان آموزش داده خواهد شد.

سخنرانی TED با زیرنویس 26 زبان مختلف
پیشنهاد مطلب

 

صفات ملکی

از صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت یک چیز استفاده می شود.

*** صفات ملکی عبارتند از:

my, your, his, her, its, our, their.

صفات ملکی یا قبل از اسم می آیند مانند “her hair” یا قبل از یک «صفت + اسم» مانند “her new hair”.

*** صفات ملکی دارای مفرد یا جمع نیستند. آنها هم با اسم مفرد می آیند و هم اسم جمع مانند (his ballhis balls).

در ادامه لیست ضمایر و صفتهای ملکی آنها آورده شده است:

 • I – my
 • You – your
 • He – his
 • She – her
 • It – its
 • We – our
 • They – their

لیست ضمایر و صفتهای ملکی

 

نکته: تفاوت صفات و ضمایر ملکی در این است که صفت های ملکی قبل از اسم می آیند اما ضمایر ملکی به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند.

در مورد ترتیب صفت های ملکی در مطالب بعدی فست زبان آموزش داده خواهد شد.

صفات اشاره‌ای

در گرامر انگلیسی، this, that, these, و those صفت های اشاره‌ای هستند.

مثال:

 • This school is infinitely better than the last one I went to.
 • I think that book is mine.
 • These plants are particularly useful for brightening up shady areas.
 • Let me give you a hand with those bags.

صفت ها و ضمایر اشاره ای

در مورد صفت های اشاره‌ای در مطالب بعدی فست زبان آموزش داده خواهد شد.

آموزش گرامر انگلیسی پایه - زمان حال ساده + ویدیو
پیشنهاد مطلب

 

ترتیب صفت ها

بطور کلی ترتیب صفات در زبان انگلیسی بصورت زیر است:

 • ضمایر یا صفات اشاره‌ای
 • ایده یا نظر
 • اندازه و شکل
 • سن
 • رنگ
 • اصل و نسب
 • جنس
 • هدف

در مورد ترتیب صفت ها در مطالب بعدی فست زبان آموزش داده خواهد شد.

ترتیب صفات در زبان انگلیسی

مقایسه صفت ها

سه شکل از صفت ها در انگلیسی وجود دارد:

 • مطلق: شکل معمول صفت است
 • تفضیلی یا مقایسه‌ای: وقتی دو نفر یا شی را با هم مقایسه می کنید
 • صفت عالی: نشان می دهد که کیفیت یا کمیت در بالاترین یا شدیدترین حد خود قرار دارد

مقایسه صفت ها

انگلیسی من خوب نیست! چطور تقویتش کنم؟
پیشنهاد مطلب

 

صفات تفضیلی یا مقایسه‌ای

از صفت های مقایسه‌ای برای مقایسه و روشن شدن تفاوت بین دو اسم استفاده می شود. به عبارت دیگر، این نوع از صفت هنگام مقایسه دو شخص یا چیز استفاده می شود. این نوع از صفات با پسوند er نوشته می شوند و اغلب بعد از آنها کلمه than به کار برده می شود. در مورد این صفات در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

اینفوگرافیک زیر توضیحات صفات تفضیلی را برای شما بصورت خلاصه بیان می کند:

صفت های مقایسه‌ای در زبان انگلیسی

 

صفات عالی

هنگامی که یک صفت سه یا بیشتر از ۳ چیز را با یکدیگر مقایسه می کند، از شکل عالی صفت استفاده می شود. صفات عالی کیفیت یا کمیت را در بالاترین حد یا شدیدترین حالت ممکن نشان می دهند. این نوع از صفات با پسوند er نوشته می شوند.

در مورد این صفات در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد. اینفوگرافیک زیر توضیحات صفات عالی را برای شما بصورت خلاصه بیان می کند:

توضیحات صفات عالی

صفات مرکب

صفت های مرکب، صفت هایی هستند که از دو یا چند کلمه تشکیل می شوند که معمولا در بین آنها از hyphens (-) استفاده می شود.

به طور کلی، صفت های مرکب می توانند به شکل‌های زیر تشکیل شوند:

 • Adjective + Past participle 
 • Adverb + Past Participle
 • Noun + Past Participle
 • Noun + Present Participle
 • Adjective + Present Participle
 • Adverb + Present Participle
 • Noun + Adjective
 • Adjective + Noun
 • Noun + Noun
 • Adjective + Adjective

در جدول زیر مثال‌هایی از اشکال مختلف صفات مرکب را مشاهده می کنید:

Narrow-minded, high-spirited, old-fashioned, short-haired, absent-minded, strong-willed, quick-witted Adjective + Past Participle
Well-behaved, well-educated, densely-populated, widely-recognized, highly-respected, brightly-lit, deeply-rooted Adverb + Past Participle
Sun-baked, child-wanted, middle-aged Noun + Past Participle
English-speaking, time-saving, record-breaking, mouth-watering, thought-provoking Noun + Present Participle
Good-looking, long-lasting, slow-moving, far-reaching Adjective + Present Participle
Never-ending, forward-thinking Adverb + Present Participle
World-famous, ice-cold, smoke-free, sugar-free Noun + Adjective
Full-length, last-minute, long-distance Adjective + Noun
Part-time, north-west, bullet-proof Noun + Noun
Fat-free, big-blue Adjective + Adjective

در مورد صفات مرکب در مطالب بعدی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

پادکست برای تقویت لیسنینگ - بخش 1
پیشنهاد مطلب

 

صفت‌های با ed و ing

برخی از صفت ها در انگلیسی با اضافه کردن ed و ing به انتهای فعل تشکیل می شوند. در مورد این نوع صفات و لیست آنها بصورت جداگانه در مطالب بعدی آموزش داده خواهد شد.

لیستی از صفات ed دار و ing دار را می توانید در جدول زیر یاد بگیرید:

صفت با ed صفت با ing فعل
Amazed Amazing Amaze
Amused Amusing Amuse
Annoyed Annoying Annoy
Bored Boring Bore
Challenged Challenging Challenge
Confused Confusing Confuse
Convinced Convincing Convince
Depressed Depressing Depress
Disappointed Disappointing Disappoint
Disgusted Disgusting Disgust
Disturbed Disturbing Disturb
Embarrassed Embarrassing Embarrass
Entertained Entertaining Entertain
Excited Exciting Excite
Exhausted Exhausting Exhaust
Depressed Depressing Depress
Disappointed Disappointing Disappoint
Fascinated Fascinating Fascinate
Frightened Frightening Frighten
Frustrated Frustrating Frustrate
Inspired Inspiring Inspire
Interested Interesting Interest
Pleased Pleasing Please
Relaxed Relaxing Relax
Surprised Surprising Surprise
Threatened Threatening Threaten
Worried  Worrying  Worry

 

پسوندهای صفت ساز

رایج ترین پسوندهای صفت ساز را در جدول زیر برای شما آورده‌ایم:

مثال معنی پسوند
Accidental, educational, historical, regional, social, universal, personal, etc. Relating to, having the quality of -al, -ial, -ical
Flammable, discernible, culpable, etc. Capable or worthy of, tending to -able, -ible
Agrarian, simian, etc. Related to -an, -ian
Customary, momentary, cautionary, dietary, etc. Relating to quality or place -ary
Beautiful, wonderful, awful, skillful, successful, etc. Full of, tending or liable to -ful
Athletic, historic, scenic, fantastic,etc. Pertaining or relating to -ic
Cooperative, supportive, sensitive, etc. Performing or tending toward -ive
   Foolish, childish, selfish, sheepish, pinkish, etc. Origin, nature -ish
Powerless, friendless, worthless, useless, homeless… Without, lacking, unable to act -less
Lifelike, ladylike, warlike, childlike, birdlike, etc. Like -like
Rainy, funny, dirty, messy, dirty, etc. Characterized by, tending to -y
Poisonous, dangerous, nervous, mysterious, victorious, bellicose, etc. Full of, relating to -ous, -ose
Important, incessant, independent, etc. Performing or being -ant, -ent
Futile, senile, fragile, etc.  Tending to, capable of -ile

 

منبع: فست زبان

لطفا امتیاز دهید
ارسال دیدگاه
تخفیف 10 درصدی
تخفیف 15 درصدی متاپک
دوره رایگان
تخفیف 20 درصدی
تخفیف 10000 تومانی (خرید بالای 40 هزار)
تخفیف 40 درصدی (خرید بالای 200 هزار)
تخفیف 60 درصدی
تخفیف ویژه 30 هزاری (خرید بالای 100 هزار)
اینجا بدشانس نداریم!!

ایمیلت رو وارد کن و یکی از جایزه ها رو ببر

با هر ایمیل فقط یکبار میتونی شانست رو امتحان کنی!